MAME market MAME market

KAKEN BAKEN

Zdieľajte :

KAKEN BAKEN (contemporary upcycled shamanism), je autorská značka, pod ktorou Ingrid Kepková produkuje diela úžitkového umenia reprezentujúce jej životné postoje. KAKEN BAKEN je zároveň snahou o obnovu hodnôt a naštartovanie schopností využívať a spracovávať to, čo je bezprostredne k dispozícii. Najväčšou motiváciou je všadeprítomný material-waste a láska k prírode.